De verschillende opties bij Laboro et Emergo

 

  • Intern traject
  • Loopbaanadvies
  • Outplacement-traject (100%)

Intern traject

Waarom een intern traject?

Niet altijd is afscheid nemen de beste optie. Dit is vaak een dure oplossing met eigenlijk twee verliezers. Op de huidige arbeidsmarkt is het moeilijk om snel weer goed personeel te vinden die snel ingewerkt is en over de nodige ervaring beschikt.

Als u uw mensen binnen de boot wil houden kunt u beter kijken naar een structurele en snelle oplossing binnen uw organisatie, veel goedkoper en een win-win voor beide partijen. Immers uw werknemer komt er tevredener uit, de arbeidsproductiviteit gaat omhoog en het komt de werksfeer en uw portemonnee ten goede.

Loopbaanadvies

Zowel voor zittende als vertrekkende medewerkers kan Laboro-loopbaanadvies ingezet worden.

Hierbij worden de volgende stappen genomen:
Een gedegen analyse (wie ben ik, waar sta ik, wat zijn de wederzijdse verwachtingen),
Een sterk activatieplan (waar wil ik naartoe en wat wil de werkgever)
Uitvoering van de afspraken (verantwoordelijkheid nemen, in actie komen en afspraken nakomen).

Inzetbaar voor teams en individuele medewerkers.

Outplacement-traject (100%)

Als werkgever krijg je hier waarschijnlijk mee te maken als einde dienstverband het enige is wat overblijft.
Zowel jij als je medewerker wil dat dit zorgvuldig wordt afgerond. Voor beide partijen zijn de belangen groot.

Goed begin van iets nieuws

Laboro et Emergo is hier natuurlijk in thuis maar gaat nog een paar stappen verder, want met outplacement van Laboro krijgt het afscheidsproces inhoud, een einddatum en een goed begin van iets nieuws.
Zodat je medewerker weet waar hij of zij aan toe is, jij weet waar je qua tijd en geld dan staat en jij je weer kan focussen op je bedrijf.

Laboro ontzorgt

We maken duidelijke afspraken over de kosten, de termijn en wat de inhoud wordt van het outplacement-traject. Als onafhankelijke HRM-businesspartner werk ik altijd resultaatgericht.

Omdat ik werk aan een andere mindset zal jouw medewerker zich bewust worden van nieuwe mogelijkheden. Dit resulteert in meer positiviteit en een grotere actiebereidheid om aan de slag te gaan buiten de oude werkplek. Daarmee ontzorgt Laboro, want jouw medewerker komt los van oude gedachtepatronen en ervaart een nieuw toekomstperspectief.

Laboro Outplacement gunstiger dan ontslag

Laboro outplacement is per definitie goedkoper dan regulier ontslag. Een ontslagprocedure loopt vaak minimaal in de tienduizenden euro’s. Het beschikbare budget gaat dan op aan advocatenhonorarium en een afkoopsom. Ondertussen loopt het dienstverband door met een medewerker die niet of minder productief is. Soms zijn onvrede uit op de werkvloer wat de werksfeer vaak niet ten goede komt.
Omdat ik onafhankelijk ben haal ik uit gesprekken met een medewerker veel meer duidelijkheid dan je als leidinggevende ooit zal kunnen bereiken. De communicatie komt weer op gang.

Zo wordt beweging gecreëerd, een omslag, én een oplossing. Vaak niet voor z’n tijd.

Zorgvuldig

Als de ondersteuning van Laboro et Emergo wordt ingeschakeld zijn er vaak al een aantal contactmomenten geweest tussen werkgever en medewerker(s). Helaas niet met het gewenste resultaat. Ook is dit proces van elkaar niet kunnen vinden in een passende oplossing meestal al een flinke tijd aan de gang.

Dit impliceert dat het vlottrekken van de ontstane situatie maatwerk vereist, naast zorgvuldig handelen en tactische communicatie.

Met Laboro haal je een partner in huis die daar bedreven in is. Zodra het activatieplan van start is gegaan, ontvang je periodiek voortgangsrapportages met daarin welke acties zijn uitgevoerd. Er wordt scherp gekeken naar afgesproken doorlooptijden en natuurlijk zijn alle acties gericht op het overeengekomen doel.

Casus uit mijn praktijk

Van vasthouden naar loslaten
Van binnen naar buiten
Er kwam pasgeleden een werkgever naar me toe met de vraag of ik eens wilde gaan praten met een van haar mensen. Deze medewerkster was boven de 50, al meer dan 20 jaar in dienst en gewaardeerd om haar vakkennis en ervaring op de werkvloer. Echter waren er in het bedrijf doorgroeimogelijkheden met meer verantwoordelijkheden maar deze collega had de ambitie helemaal niet om hogerop te komen.
Patstelling
Vanuit de Cao groeide wel elk jaar het salaris door en zo ontstond de situatie dat na meer dan 15 jaar en vele vergeefse pogingen tot toenadering er een onhoudbare situatie was ontstaan, een patstelling. Want het salaris van deze medewerkster was langzaam opgelopen tot het niveau van een leidinggevende terwijl haar werk uitvoerend was en bleef.
Interventie Laboro
Deze werkgever heeft toen mijn hulp ingeroepen want er moest rekening gehouden met de loonkosten van alle medewerkers en in gesprekken met andere collega’s op de werkvloer gaf zij aan te merken dat daardoor onderling meer spanning ontstond. Met beide partijen heb ik een aantal eerlijke en open gesprekken gevoerd, eerst los van elkaar en ten slotte in een tweetal toekomstgerichte gesprekken, samen, met mijn begeleiding. Uiteindelijk zijn ze er financieel uitgekomen, zijn alle afspraken opgenomen in een vaststellingsovereenkomst en – door de klik die ik had met zowel werkgever als  medewerkster- heb ik met de medewerkster een Laboro outplacement-traject uitgezet. En met 100% succes.
Nieuwe energie, nieuwe baan
Wat er gebeurde: Deze vrouw, eerst in de slachtofferrol, vasthoudend aan datgene wat ze had opgebouwd en met de “hakken in het zand”, behoorlijk gestresst en onzeker door alle nare ervaringen, ging met nieuwe energie nadenken over wat er voor haar lag, een mooi mens die weer zich bewust werd van haar eigen kracht en mogelijkheden, langzaam opbloeiend en positief kijkend en anticiperend op haar toekomst. Binnen de afgesproken termijn leidde haar nieuwe mindset en actieve rol tot een nieuwe baan. De werkgever was blij dat dit tot een goed einde was gekomen en de medewerkster ging weer blij naar haar nieuwe job.
What about you
Herken je deze situatie? Tijd voor een nieuwe stap?

Contact

Laten we samen werken aan een succesvol outplacement-/coachingstraject voor jou en je medewerker.

Neem nu contact op en maak zélf het verschil.

Neem contact op

Sorry, no reviews yet