Laboro et Emergo weet wat er op de markt in Zeeland speelt. Hierdoor is het eenvoudiger om na een gedegen intake, waar indien nodig overigens alle tijd voor wordt genomen,  een plan van aanpak op maat kan worden geschreven.

In mijn geval was dit het bevestigen en versterken van sterke en zwakke punten, waarna ik gericht kon gaan zoeken.
De combinatie van het ondersteunen met tegelijkertijd het vergroten van het zelfvertrouwen maakt dat – na dit geboden traject- ik regelmatig zelfstandig mijn persoonlijke omstandigheden en werk naast elkaar leg en weet of ik nog op mijn plek ben.